top of page

KONSULTACJA

Formularz na Schówkę

SESJA

Terapię poprzedza konsultacja diagnostyczna, która służy rozpoznaniu i zrozumieniu problemów jednostki oraz jej oczekiwań wobec terapii. Zwykle jest to jedno spotkanie. Psycholog jest ekspertem w rozpoznawaniu i zrozumieniu źródła zaburzenia. Proponuje i dysponuje metodami i technikami prowadzącymi do zmian w myśleniu, odczuwaniu i funkcjonowaniu ludzi.

Czas sesji to 50 minut. Zazwyczaj trwa od kilku do 20 sesji w zależności od wagi problemu.

Jak przygotować się do sesji online?

 

1. Sprawdź połączenie internetowe: Upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe przed sesją.

2. Znajdź spokojne miejsce: Wybierz ciche i prywatne miejsce do przeprowadzenia sesji online. Upewnij się, że będziesz mieć prywatność i komfort, aby swobodnie rozmawiać.

3. Przygotuj sprzęt: Upewnij się, że masz działający komputer, tablet lub telefon z kamerą i mikrofonem. Przed sesją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są naładowane lub podłączone do zasilania.

4. Zainstaluj potrzebne aplikacje: Jeśli korzystasz z platformy do wideokonferencji, np. Skype, upewnij się, że masz zainstalowaną odpowiednią aplikację na swoim urządzeniu. Przetestuj ją wcześniej, aby upewnić się, że działa poprawnie.

5. Ustaw kamerę odpowiednio: Upewnij się, że kamera jest skierowana przynajmniej od pasa w górę, aby terapeuta mógł Cię widzieć i prowadzić rozmowę w sposób wygodny i efektywny. Unikaj ustawiania kamery zbyt blisko twarzy lub zbyt daleko, aby zapewnić odpowiedni kadr i jakość obrazu.

6. Przygotuj się psychicznie: Znajdź chwilę przed sesją, aby się zrelaksować i skoncentrować. Zadbaj o to, abyś był gotowy do rozmowy z terapeutą.

7. Przygotuj materiały: Jeśli masz jakieś notatki, dziennik emocji lub inne materiały, które chciałbyś omówić z terapeutą, przygotuj je przed sesją. To pomoże w efektywnym przebiegu rozmowy.

8. Zadbaj o prywatność: Upewnij się, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać podczas sesji. Wyłącz dźwięk telefonu komórkowego oraz powiadomienia z innych aplikacji, aby uniknąć rozproszeń.

9. Przygotuj się na czas: Postaraj się być gotowy na sesję kilka minut przed jej rozpoczęciem, aby uniknąć opóźnień. To pomoże w zapewnieniu płynnego przebiegu spotkania.

 

Dziękuję za przygotowanie się do sesji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się skontaktować ze mną przed sesją.

Jesteś psychologiem

MODEL TERAPII

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) to nurt terapeutyczny, polegający na dochodzeniu do celu i tym samym rozwiązywaniu trudnej sytuacji poprzez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego możliwości i mocnych stron. W tym modelu terapii unika się wracania do przeszłości, większość uwagi kierując na teraźniejszość i przyszłość.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach opiera się na technikach wspomagania zmiany, ale nie zakłada przy tym ustalonej strategii i kolejności działań. Ostatecznym efektem terapii jest nie samo rozwiązanie problemu, ale opracowanie najlepszego, najbardziej optymalnego wyjścia z danej sytuacji. 

 

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to kolejna forma leczenia psychologicznego, która okazała się skuteczna w przypadku wielu problemów, w tym zaburzeń lękowych, depresji, problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, zaburzeń odżywiania i ciężkich chorób psychicznych.

 

Badania naukowe sugerują, że CBT prowadzi do znacznej poprawy funkcjonowania i jakości życia. W wielu badaniach wykazano, że CBT jest równie lub bardziej skuteczne niż inne formy terapii psychologicznej.

bottom of page