top of page

INFORMACJE

 

KIM JEST PSYCHOLOG?

Psycholog zajmuje się badaniami dotyczącymi tego, w jaki sposób ludzie myślą, czują i zachowują się z naukowego punktu widzenia. Wiedzę tę stosuje, aby pomóc ludziom zrozumieć, wyjaśnić i zmienić ich zachowanie. 

KIM JEST PSYCHOTRAUMATOLOG?

Psychotraumatolog to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, leczeniem i wspieraniem osób, które doświadczyły traumy psychicznej. Trauma może wynikać z różnych zdarzeń, takich jak wypadki, przemoc fizyczna lub emocjonalna, wojny, katastrofy naturalne, czy śmierć bliskiej osoby. Psychotraumatolodzy pracują z pacjentami, którzy cierpią na różne zaburzenia związane z traumą, takie jak zespół stresu pourazowego (PTSD), lęki, depresja, czy inne problemy emocjonalne i psychologiczne.

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG?

Psychologowie angażują się w praktykę, badania i nauczanie w szerokim zakresie tematów dotyczących myślenia, emocji i zachowania. Ich praca może obejmować jednostkę, grupy, rodziny, a także większe organizacje. Poniżej kilka rodzajów tematów, na których psychologowie koncentrują swoje badania i praktykę:

 • problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak depresja, lęk, fobie itp.

 • psychologiczne uwarunkowania zdrowia i czynniki psychologiczne wpływające na zdrowie fizyczne

 • rehabilitacja i przystosowanie do niepełnosprawności i chorób przewlekłych

 • związek między czynnikami psychologicznymi a warunkami fizycznymi i chorobą (cukrzyca, choroby serca, udar)

 • funkcje poznawcze (uczenie się, pamięć, rozwiązywanie problemów, zdolności intelektualne)

 • zdolności rozwojowe i behawioralne oraz problemy w ciągu całego życia

 • zachowania przestępcze, zapobieganie przestępczości oraz usługi dla ofiar i sprawców działalności przestępczej

 • uzależnienia, używanie i nadużywanie substancji (palenie, alkohol, leki na receptę i narkotyki rekreacyjne)

 • stres, złość i inne aspekty dotyczące zarządzania stylem życia

 • psychologia w miejscu pracy (motywacja, przywództwo, produktywność, marketing, zdrowe miejsca pracy, ergonomia)

 • związki, problemy małżeńskie oraz rodzinne

 • relacja między jednostką, a wieloma grupami, których jest częścią (praca, rodzina, społeczeństwo)

 • czynniki psychologiczne związane z wynikami w pracy, szkole, rekreacji i sporcie

Ciemnym drewnianym stole

ZAKRES PRACY

Moja praca opiera się na Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Therapy session

PTSD- TRAUMA MAŁE "t"

Trauma przez małe "t" odnosi się do mniej dramatycznych, ale wciąż stresujących i emocjonalnie trudnych doświadczeń, które mogą kumulować się i wpływać na zdrowie psychiczne. Do takich traum zaliczamy:

 • rozwód rodziców

 • przeprowadzka lub zmiana szkoły

 • utrata pracy

 • konflikty interpersonalne

 • długotrwały stres w pracy lub szkole zaniechanie emocjonalne w dzieciństwie

 • zadniedbanie emocjonalne przez opiekunów

 • przemoc psychiczna

Sad on Couch

PTSD- TRAUMA DUŻE "T"

Trauma przez duże "T" odnosi się do poważnych, nagłych i często ekstremalnych wydarzeń, które mają głęboki wpływ na psychikę osoby. Do takich traum zaliczamy:

 • wypadki samochodowe lub lotnicze

 • przemoc fizyczną lub seksualną

 • katastrofy naturalne (trzęsienia ziemi, powodzie, huragany)

 • wojny i konflikty zbrojne

 • śmierć bliskiej osoby w tragicznych okolicznościach

 • poważne choroby i wypadki medyczne

Przyjazna rozmowa

ROZWÓJ OSOBISTY

Rozwój osobisty obejmuje wzrost i wzmocnienie wszystkich aspektów życia, w tym uczuć, jakie dana osoba ma względem siebie, oraz jej skuteczności w radzeniu sobie w życiu. Obejmuje rozwój pozytywnych umiejętności życiowych oraz rozwój realistycznej i zdrowej samooceny. Rozwój osobisty może obejmować okresowe doradztwo i coaching lub znacznie dłuższy i bardziej intensywny rodzaj terapii.

Jesteś psychologiem

UZALEŻNIENIA

Osoba uzależniona nadużywa substancji lub angażuje się w zachowanie, które wywołuje określony stan i stanowi nieodpartą zachętę do powtórzenia czynności, pomimo szkodliwych konsekwencji. Uzależnienie może obejmować używanie substancji, takich jak alkohol, środki wziewne, kokaina i nikotyna, lub zachowania, takie jak hazard lub napadowe objadanie się. Jest stanem uleczalnym, jednak powrót do zdrowia jest często procesem długotrwałym i może obejmować wiele prób.

Kobieta przekraczająca linię mety wyścigu

SPORT

Psychologia sportu zajmuje się badaniem związku pomiędzy czynnikami psychologicznymi i fizycznymi, wpływającymi na wyniki sportowe. Psycholog sportowy jest licencjonowanym specjalistą ds. zdrowia psychicznego, który działa jako trener, konsultant lub terapeuta pomagający sportowcom ze wszystkich dyscyplin sportowych. Pomaga sportowcom w rehabilitacji po kontuzji, radzeniu sobie z lękiem przed zawodami, poprawie wyników sportowych i osiąganiu celów.

biznesowy uścisk dłoni

BIZNES

Psychologia biznesu, zwana również psychologią przemysłowo-organizacyjną, łączy naukę psychologii człowieka z praktycznym zastosowaniem biznesowym, w celu poprawy środowiska pracy pracowników, poprawy produktywności w biznesie, udoskonaleniu strategii marketingu, a także w rozwoju personelu czy zarządzaniu

bottom of page